Que son as normas? As normas son construcións sociais que repercuten no comportamento individual, sobre todo nas súas consecuencias. Son enunciados,...

read more